Onze samenwerking

Kennismaken

Als u erover denkt met ons in zee te gaan, maken we kennis in een gesprek van ongeveer een uur. We bespreken uw vraag en praten over uw verwachtingen. Het is belangrijk dat u in dat eerste gesprek ontdekt of het tussen u en ons klikt. Onze ervaring is namelijk dat die klik een belangrijke voorwaarde is voor het slagen van onze samenwerking.

Afspraken maken

Op basis van de eerste kennismaking bekijken wij hoe we u het best kunnen ondersteunen. Ook schatten we in hoe lang onze samenwerking zal duren. Als u vervolgens besluit ons bij uw ontwikkeling te betrekken of gebruik te maken van onze diensten als mediator, maken we verdere afspraken. Bijvoorbeeld over de manier waarop we met elkaar in zee gaan.

Coaching

In het geval van een coachingstraject staan de eerste gesprekken in het teken van bewustwording. Daarna werken we concreet aan verandering. Maar steeds bepaalt ú de focus van het gesprek. Wij luisteren, observeren, vatten samen, confronteren en verduidelijken. Met als doel uw uitzicht op uw succes.

Mediation

Bij mediation leggen we allereerst de inspanningsverplichting van alle partijen vast en tekenen we voor geheimhouding van hetgeen we binnen de sessies bespreken. In het proces dat dan volgt, definiëren we de kern van het conflict en zoekt u onder onze begeleiding met elkaar naar een bevredigende oplossing. Omdat u zich tenslotte allebei aan die oplossing verbindt, kunt u – in het belang van uw beider ontwikkeling – weer met elkaar verder.

Samenwerking met respect

We hechten in onze samenwerking aan een open en oprechte relatie waarin we respectvol met elkaar omgaan. In al onze gesprekken gaan ‘zacht en vriendelijk’ hand in hand met ‘zakelijk en realistisch’.